H ομάδα μας

H ομάδα μας

Μιχάλης Χριστοδούλου

Μιχάλης Χριστοδούλου
Strategic Intervention Coach

Νάνσυ Καλλικλή

Νάνσυ Καλλικλή
Communication Partner