Είπαν για εμάς

Είπαν για εμάς


Ορισμένοι που έζησαν την εμπειρία της συνεργασίας με το #valexromastizoi και τη μοιράστηκαν.